Земля для учасників АТО: проект рішення

Як я повідомляла у своєму блозі раніше, відповідно до рішення Рівненської міської ради, було створено депутатську групу для вивчення питання щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО. Депутати також мали розробити порядок і схему їх надання таких воїнам із Рівного. Депутатська комісія провела декілька засідань і нарад з керівниками відповідних структур (Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3, Протокол №4). В результаті розробили проект рішення Рівненської міської ради, згідно з яким, в разі його прийняття, й буде виділятись земля воякам і сім’ям загиблих учасників АТО. Відповідне рішення мають ухвалити на сесії міської ради. А до того пропонуємо вашій увазі сам проект і сподіваємось на конструктивні пропозиції щодо його удосконалення.

ПРОЕКТ

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Порядку розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ями, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 5, 6, 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постановою Кабінету Міністрів України

від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розподілу земельних ділянок між учасниками бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та сім’ями, члени яких загинули під час участі в антитерористичній операції, для передачі земельних ділянок безоплатно у власність (далі – Порядок), що додається.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014
№ 413 “Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” вважати учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та які отримали статус учасника бойових дій, що підтверджується посвідченням учасника бойових дій.

3. Доручити Управлінню містобудування та архітектури Виконавчого комітету Рівненської міської ради відповідно до генерального плану міста Рівного ініціювати виготовлення (корегування) детальних планів територій в районах вул. Костромської та мікрорайону Тинне і до 15 квітня 2015 року визначитись з місцем розташування, кількістю та типом присадибних ділянок (садибним чи блокованим), що можуть бути надані учасникам бойових дій для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

4. Доручити Управлінню земельних відносин Виконавчого комітету Рівненської міської ради (далі – Управління земельних відносин):

4.1. Створити єдиний реєстр учасників антитерористичної операції для передачі земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд або для ведення садівництва.

4.2. Відібрати вільні від забудови земельні ділянки площею від 0,04 га до 0,06 га, що розташовані у місті Рівному поза масивами малоповерхової житлової забудови, питання про надання яких для ведення садівництва або для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за останні 4 роки виносились на розгляд пленарних засідань сесій Рівненської міської ради і не набрали достатньої кількості голосів на підтримку (були відхилені). Зазначені земельні ділянки можуть бути надані безоплатно у власність сім’ям загиблих учасників антитерористичної операції.

Положення абзацу 1 цього пункту не застосовується до випадків, коли рішеннями Рівненської міської ради вже надано дозволи на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, однак питання про затвердження таких проектів землеустрою не набрали достатньої кількості голосів на підтримку (були відхилені).

4.3. Забезпечити підготовку звернення від Рівненської міської ради до голови Рівненської обласної ради, голови Рівненської обласної державної адміністрації та начальника Головного управління Держземагентства у Рівненській області з проханням надати учасникам бойових дій (мешканцям міста Рівного) земельні ділянки для ведення садівництва з числа земель, що перебувають у спільній власності територіальної громади області або тих, що розташовані за межами населених пунктів.

5. Доручити Управлінню бюджету і фінансів Виконавчого комітету Рівненської міської ради передбачити в бюджеті на 2015 рік кошти на виготовлення (коригування) детальних планів територій в районах
вул. Костромської та мікрорайону Тинне для забудови їх учасниками бойових дій.

6. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування (голова А.Сачук), постійній комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку (голова О. Лащук), постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального захисту (голова І. Виноградова) та секретарю міської ради А. Грещуку, а організацію його виконання – начальнику Управління містобудування та архітектури (С. Семенцю), начальнику Управління земельних відносин (С. Таргонію) та начальнику Управління бюджету і фінансів (В. Шульзі).

Міський голова                                                                     В. Хомко

Проект рішення підготовлено за наслідками роботи тимчасової робочої групи з питань вибору та підготовки проекту розподілу земельних ділянок для учасників антитерористичної операції, створеної згідно з рішенням Рівненської міської ради від 27.11.2014 № 4636.

Секретар міської ради                                                         А. Грещук

Погоджено:

Заступник міського голови                                                  О. Хмилецький

Заступник міського голови                                                  С. Васильчук

Начальник Управління

містобудування та архітектури                                           С. Семенець

Начальник Управління

земельних відносин                                                              С. Таргоній

Начальник Управління

бюджету і фінансів                                                               В. Шульга

Начальник Управління

Держземагентства у м. Рівному                                          Р. Гресько

Голова постійної комісії з питань

архітектури, будівництва та

землевпорядкування                                                            А. Сачук

Голова постійної комісії з питань

захисту прав людини, законності

та правопорядку                                                                           О. Лащук

Голова постійної комісії з питань

охорони здоров’я, материнства і

дитинства та соціального захисту                                       І. Виноградова

Головний спеціаліст-юрист

організаційного відділу                                                                Р. Андрєєв

Додаток до рішення Рівненської міської ради

                                                      ПОРЯДОК

РОЗПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК МІЖ УЧАСНИКАМИ

БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В

АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ТА СІМ’ЯМИ, ЧЛЕНИ

ЯКИХ ЗАГИНУЛИ ПІД ЧАС УЧАСТІ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ, ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ

1. Цей Порядок визначає процедуру розподілу земельних ділянок між учасниками антитерористичної операції, які отримали статус учасника бойових дій  (далі – учасники бойових дій), та сім’ями, члени яких загинули під час участі в АТО, з метою передачі безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд або для ведення садівництва.

1.1. Учасникам бойових дій можуть бути надані безоплатно у власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом міста Рівного, відповідно до плану зонування та детального плану територій.

1.2. У разі, якщо учасник бойових дій скористався правом на безоплатне отримання земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд до моменту прийняття участі в АТО, то для таких осіб може бути запропонована для передачі безоплатно у власність земельна ділянка з цільовим призначенням для ведення садівництва.

1.3. Для цілей цього Порядку, до членів сім’ї учасника АТО належать: чоловік, дружина, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, усиновлювачі та усиновлені.

1.4. Сім’ї, член якої загинув під час участі в АТО, може бути надана безоплатно у власність земельна ділянка. При цьому першочергове право на отримання такої земельної ділянки мають дружина / чоловік або діти загиблого учасника АТО, а в разі їх відсутності – батьки, потім, відповідно, усиновлювачі та усиновлені, рідні брати і сестри, дід та баба.

2. Управління земельних відносин з метою розподілу земельних ділянок між особами, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, створює єдиний реєстр учасників АТО (далі – єдиний реєстр).

2.1. Для внесення до єдиного реєстру учасники АТО або їх довірені особи, повноваження яких підтверджені відповідними документами, представники сімей, члени яких загинули під час участі в АТО, разом з заявою, складеною в довільній формі, надають документ, який підтверджує участь особи в АТО, а також пред’являють паспорт (копію паспорта) учасника АТО та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номера.

Представники сімей, члени яких загинули під час участі в АТО, додатково надають копії документів, що підтверджують факт наявності сімейних відносин.

2.2. В єдиний реєстр вносяться учасники АТО, зареєстровані у м. Рівному. Дата реєстрації місця проживання учасника АТО у м. Рівному повинна передувати даті його направлення / перебування для участі в АТО.

2.3. Номери учасників АТО в єдиному реєстрі визначаються датою та часом реєстрації поданої заяви, про що Управління земельних відносин повідомляє заявників у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати реєстрації заяви.

3. Розподіл земельних ділянок між учасниками бойових дій та сім’ями, члени яких загинули під час участі в АТО, проводиться шляхом жеребкування.

3.1. Жеребкування проводиться публічно в присутності депутатів Рівненської міської ради, учасників бойових дій або їх довірених осіб, членів сімей загиблих учасників АТО та представників засобів масової інформації.

Управління земельних відносин повідомляє про дату, час та місце проведення жеребкування шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті Рівненської міської ради та в тижневику “7 Днів”, не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення жеребкування.

3.2. До проведення жеребкування допускаються особи – учасники бойових дій (або їх довірені особи, повноваження яких підтверджені відповідними документами), представники сімей, члени яких загинули під час участі в АТО.

Для участі в жеребкуванні учасники бойових дій зобов’язані пред’явити паспорт та посвідчення учасника бойових дій, та подати нотаріально засвідчену копію посвідчення учасника бойових дій.

Документи для участі в жеребкуванні повинні бути подані не пізніше як за 10 робочих днів до дати його проведення.

3.3. Дати проведення жеребкувань встановлюються по мірі надходження підтверджень статусу учасників бойових дій для учасників АТО відповідно до пункту 2 цього рішення.

3.4. Жеребкування проводиться відповідно до номера в єдиному реєстрі окремо для таких груп:

- учасникам бойових дій надаються земельні ділянки в кварталах (масивах) блокованої малоповерхової житлової забудови для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;

- у випадку, передбаченому підпунктом 1.2 пункту 1 цього Порядку, учасникам бойових дій надаються індивідуальні земельні ділянки для ведення садівництва з числа земель, зазначених в підпункті 4.3 пункту 4 цього рішення;

- сім’ям, члени яких загинули під час участі в АТО, надаються індивідуальні земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

3.5. Після проведення жеребкування учасники бойових дій та члени сімей загиблих учасників АТО подають відповідні заяви на ім’я міського голови про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок безоплатно у власність.

Питання щодо надання таких дозволів включаються до порядку денного пленарного засідання чергової після жеребкування сесії Рівненської міської ради.

3.6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються на замовлення учасників бойових дій, представників сімей, члени яких загинули під час участі в АТО, в землевпорядних організаціях.

Проекти землеустрою подаються для затвердження на сесію Рівненської міської ради.

Секретар міської ради                                                             А. Грещук

Коментарі

Додати новий коментар

Правила коментування сайту
CAPTCHA
Захист від спаму
Фото Капча
Введіть символи з картинки.