Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни, відповідь на рішення польського сейму щодо подій на Волині 1943 року

Україно-польське протистояння на території Острожчини під час Другої світової війни.
Правда, яку сьогодні визнає і польська, і українська сторона, полягає в тому, що в липні 1943 року на Волині почався кривавий міжетнічний конфлікт. У сутички польських та українських повстанців було втягнуто цивільне населення сіл, у яких базувалися ті й інші повстанські загони, а також саме цивільне населення з «загонів самооборони».
І вояки УПА, і польської Армії Крайової брали участь як у захисті «своїх» сіл, так і в нападах на ворогуючі. Усе це супроводжувалося убивствами не лише озброєних ворогів, а й цивільних з обох сторін.
Українці можуть нагадати, що трагедія відбувалася на споконвічних українських землях Волині, щодо яких польські організації прямо заявляли про намір після війни приєднати їх до Польщі. Крім того, німці на Волині ставили на поляків, діючи за принципом «розділяй і володарюй», із 1943 року формували з них поліцію, яку самі поляки розглядали як засіб приєднання Волині.
Це призвело до конфлікту, який зараз називають Волинською трагедією.

Виникає питання, чому конфлікт не розгорівся ще в перших роках німецької окупації, коли і адміністрації і поліція на Волині, і в тому числі й в Острозі, були при владі і легко могли знищити поляків за допомогою німців? Після переходу українців з поліційних відділів до лісу їх місце зайняли поляки. Поляки, на то мість, скористалися з допомоги нацистів які не лише озброїли польських поліцаїв, а й видали зброю польським загонам саооборони!

За часів німецької окупації ліси і сільські території повністю контролювалися повстанськими загонами. В містах хазяйнували німці та поляки. В Острозі польська самооборона розміщувалась в приміщеннях які сьогодні належать Острозькій академії.

Курінний УПА Макс Скорупський, описуючи стан українців на квітень місяць 1943 року, пише: «Деякі польські села дістали від німців зброю для поборювання українських партизанів. Найближче положене від лісу польське село Кути (Шумського району на межі з Острозьким) тероризує довколишнє наше населення. На всі ці вістки хлопці затискають кулаки і чекають наказу командира, певні, що вони тепер за все і всім відплатять, що караюча рука українського потоптаного народу, як месники за народні кривди... Загроза з боку поляків, які дістали від німців зброю проти нас, змусила договоритись виконати спільну атаку на Кути». [Скорупський М. Туди де бій за волю. (Спогади курінного УПА Максима Скорупського - Макса). -К.,- 1992.-С.351].

Щоб краще зрозуміти причини україно-польського протистояння, пропоную прочитати «Заклик Головної команди Української повстанської армії до українців», виданий ще в червні 1943 р.
УКРАЇНЦІ!
Німецька жандармерія, озброївши поляків та одягнувши їх в німецькі однострої, обступила вдосвіта 29 травня цього року Дермань, Залужа на Здолбунівщині. Добре знаючи, що це означає, населення, коли побачило, що німці оточили село, почало втікати до лісу. І хоч жандармерія стріляла по втікаючих, більшість мешканців Залужа втекла з села.
Тоді німецький офіцер, зібравши людей, які залишилися в селі, став закликати, щоб всі мешканці Залужа повернули додому, бо, мовляв, німецька влада переконалася, що в селі нема нікого озброєного, та ще на німців не упав ні один стріл - отже, нема чого боятися, селянам не станеться нічого .злого.
Дехто з селян легкодушно повірив запевненням німецького офіцера і повернув з лісу додому.
Другого дня поляки, під проводом німців, щільно обступили село, почали мордувати людей, грабувати дорібок, палити хати, чоловіків, які намагалися втікати, стріляли, жінок забивали прикладами та кололи багнетами, дітям розбивали голови, або живих кидали в огонь.
З мешканців села залишилося в живих тільки ті, які втекли були до лісу, хати, хліви, клуні - попалені, речі пограбовані, худоба забрана. На місці, де стояло Залуже, залишилися тільки руїни та згарища. Між помордованими розпізнано вже сто трупів.
УКРАЇНЦІ!
Не легковаженням, а злочином, злочином супроти свого народу та майбутньої його держави треба назвати те, що дехто з вас вірив в запевнення німецького офіцера! Так кожне слово німецького загарбника, від найвищого державного достойника до звичайного жандармського посіпаки - це підступ і брехня! А кожний німецький офіцер - це розбійник і злодій!
Чи мало вам ще тих відомих з щоденного життя прикладів, прославленого вже німецького крутійства, ошуканства, злочинного підступу, підлої брехні та звичайного бандитства? Так нехай кров невинних жертв, кров українських селян, замордованих німцями й поляками в Дермані-Залужі, стане вам тією осторогою, щоби не йняли віри ні одному слову, ніякій обіцянці переченню німецького загарбника!
Ті ж нечисленні з-поміж українців, які ще сьогодні дають своє ім 'я, свій підпис під німецьке запевнення, нехай краще вже тепер, як Юда, повісяться на сухій гілляці, щоб їхньою смердючою кров'ю не плямили собі рук вірні синиукраїнського народу!
УКРАЇНЦІ!
У мордуванні і катуванні німцями українського населення беруть масову участь поляки.
Не маючи ніяких ворожих замірів супроти польського народу та бажаючи й йому здобути для себе Самостійну Національну Державу на своїй етнографічній території, ми мусимо, ствердити, що поляки, які замешкують в незначній меншості, [в] українських землях, зокрема на Волині та в Поліссі, ведуть злочинну протиукраїнську роботу.
Нехай знають про це всі, що лісові польські села й колонії є осередками й базами большовицької партизанки, яка ще діє на наших землях. Шлях пересування відділів большовицької партизанки з півночі на південь веде, за здобутими нами документами штабу большовицької партизанки, виключно через польські села Саренщини, Костопільщини, Рівенщини та Здолбунівщини. Поляки по селах України є на службі імперіялізму большовицької Москви, зверненого в першу чергу проти Українського народу!
Поляки ж, осілі по містах України, забувши про свою честь і долю свого народу під німецьким чоботом, вислуговуються тому ж таки німецькому загарбникові. Вони чи то як так звані фольксдойчі спершу чи то тепер як добровольці - німецькі жандарми, поліцисти, або й просто як учасники німецьких розбійницько-грабіжницьких виправ по українських селах, пішли на службу імперіялізмові гітлерівської Німеччини і знову у боротьбу протиукраїнського народу.
Тому, якщо на українських землях вибухне нова Гайдамаччина чи Коліївщина, то відповідальність за неї спадає цілковито й виключно на ті круги, що завели польську визвольну політику в протиукраїнський табір московського та німецького імперіялізмів, і діють сьогодні на українській території як прислужники Москви й Берліна проти українського народу!
Але нехай не забувають прислужники Москви й Берліна, що український народ уміє дати відплату! І тільки так, осторогу відплати треба пояснювати собі той факт, що чотири дні, як після знищення поляками Залужа, пішла з димом польська колонія Гурби - осідок большевицької партизанки в місцевих лісах...
Постій, червень 1943 р. ГОЛОВНА КОМАНДА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНЧОЇ АРМІЇ
(ЦДАВО України. - Ф. 3967. - Оп.1. - Спр. 46. -Арк. 337і зв. Копія).

Польська поліція, без сумніву, брала участьу численних винищувальних акціях в українських селах, здобуваючи собі тим недобру славу серед українців. Про це свідчать багато спогадів із того періоду. У каральних акціях найчастіше брав участь 202-ий шуцманшафт батальйон. Один із поліціянтів так описував діяльність загону: "Село Підлужне оточене і спалене, мешканців розстріляно. Злазне спалене дощенту. (...) Нападаємо раптово з лісу і робимо ґрунтовні чистки (...). У кожному селі насамперед спалюємо млини і церкви, отож невдовзі на засягу кільканадцяти кілометрів уже немає жодного млина, жодної церкви, жодного попа. Так само знищуємо могили і пам'ятники" [Relacjapolicjanta, oprac. G. Motyka, М. Wierzbicki, "Karta", nr. 24, 1998].

„Выписка из разведсводки штаба соединения партизанских отрядов Камянец-Подольской области" от 1-го июня 1943 года №7 карта 1:100000 хут. Гороховый г. Славута" зазначається: „ ...В лесах Острожского, Шумского и Мизочского районов националисты активизируют свои действия против немцев.... Польская полиция, находящаяся на службе у немцев, спровоцирована выступить против националистов".

вже з самого початку 1943 року розпочалися протистояння з польськими поліцаями на Острожчині.
У березні 1943 року був арештований бургомістр Острога, його заступник та ще 15 чоловік із міської управи. Всі вони були членами ОУН (б). їх було заарештовано за те що бургомістр дозволив надрукувати листівки в острозькій друкарні для ОУН-УПА Бандери. У листівках були надруковані 10 наказів, виданих командуванням УПА. [Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж- Нью-Йорк-Львів, 1992. - С. 606-607 (Уривок з донесень начальника поліції СД. Берлін 1943 р.)].
7.01.43. Повстанці мали бій з польськими поліцаями на хуторі Високий поблизу села Оженин Острозького району. В цьому бою загинув повстанець Подчерук Яків із села Бродівський хутір. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша: Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 76].
Березень 1943 року. Мадяри з поляками у кількості біля 70 чоловік прийшли у село Мощаниця грабувати і палити. Неподалік був відділ УПА в силі біля 300 вояків. Зав'язався бій. Були великі жертви у ворога. У цьому бою загинуло 5 повстаців. [Денищук О., Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 79].

Бихалець Іван згадує: «На початку літа 1943 року у навколишніх лісах уже діяли відділи УПА. Мій старший брат Мілетій підтримував з повстанцями зв'язок. Він тоді організовував у Мізочі «Просвіту» і його німці хотіли заарештувати як члена ОУН.
Одного вечора брат прийшов додому з двома хлопцями - Володимиром Дутком із Будеража та Нікою із Дерманя. Перший працював перекладачем у німецькій жандармерії, другий - секретарем міської управи. Брат попрощався з усіма нами, зі своєю дружиною, і хлопці подалися до повстанців. Братові, як випробуваному членові ОУН і людині бувалій, довірили сотню новобранців. Після кільканедільної муштри його сотня прийняла бойове хрещення у бою з мадярами під селом Білашевим Мізоцького району.
У ті самі часи хлопці, які служили в німецькій поліції, перейшли зі зброєю всі в УПА. Німці тоді створили шуцкоманду з поляків, що повтікали в Мізоч з довколишніх сіл. У складі шуцкоманди було близько трьохсот чоловік. Вони разом із німцями спалили село Святе, де у клуні живцем згоріло 71 чоловік та Залужжя у Дермані, де вбили всіх жителів від старого до малого. І не було такого дня, щоб окупанти не виїжджали в якесь село і когось не вбили.
Як УПА набрала силу, то вирішила окупантів із Мізоча вибити. Однак ті сподівалися нападу, тож довкола міста звели укріплення і ночами добре пильнували. Повстанці провели розвідку, засікли вогневі точки ворога, потім підтягли гармати і міномети, обстріляли ці точки і повели наступ. Курені Сталевого і Докса штурмували місто зі сходу, півночі і півдня. А курінь Крука прибув із запізненням, його ділянка була із заходу, від цукрового заводу. Але гарнізон, укріплений у панському маєтку (нині там побудували школу-інтернат), не дав змоги Крукові пробитися ні через греблю, ні через воду. Окупанти мали вдосталь набоїв і гранат, а повстанці берегли кожен набій, кожну гранату. Ворожі укріплення повстанці брали з великим трудом.
Здавалося, повстанці ось-ось візьмуть панський маєток і все місто, але тут почало розвиднятися, а зі Здолбунова до ворогів підійшло підкріплення. І повстанці відступили в напрямку Півча і Дерманя. А окупанти осміліли, почали палити хати, в яких проживали українці - по вулиці Середній, Дерманській, Красній горі, Литовці, Дрищівці. Хто з українців не встиг або не мав змоги втекти, того розстрілювали, кололи багнетами, палили живцем у хатах.
Пригадую, брат Мілетій забіг до нашої хати, попередив, щоб вантажили на віз усе цінніше і їхали у Дермань. І поки ми з середнім братом Петром навантажили, що встигли, на підводу і виїхали на шлях, по нас теж строчив кулемет. Ледве пощастило сховатися за горбком. А мати із коровою пішла долиною через хутір Кам'янку на хутір Клопіт. Над Мізочем закружляли німецькі літаки.
Якщо за цілу ніч бою повстанці втрат майже не мали, то при відході впали трьох важко поранених. Один на вулиці Середній, біля пожежки, другий на городах (де зараз ферми), а третій вже на полях за Кам'янкою, на горбочку. Перших двох окупанти подомордовували, а третього чи то не помітили, чи боялися відійти від Мізоча, щоб його забрати. Увечері повстанці забрали його уже мертвим.
Після цього нападу на Мізоч вороги перестали бути такими зухвалими і вже остерігалися нападати на довколишні села, де влада була всуціль у руках УПА. Люди молотили збіжжя і закопували зерно в землю, у схованки. Німцям не давали жодного пуда.
Пізньої осені того ж 1943 року відбувся другий напад повстанців на Мізоч. Цього разу нашим пощастило більше, бо напад був добре підготовлений. Після невеликої перестрілки повстанці швидко оволоділи містом, захопили багато різного майна, зброї, коней. І що головне - повстанці не понесли ніяких втрат.
Брат Мілетій тоді вранці заскочив додому. На грудях у нього висів новенький шмайсер. А мені із братом він подарував короткого кріса і десять набоїв».

БИХАЛЕЦЬ Іван Євстафійович житель смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області свідчить:
13 квітня 1943 року. Німецько-польський загін, який передисло-ковувався з с. Мирогоща в м. Остріг оточив с. Святе і частину с. Будераж, зігнав до клуні гр. Денисюка 83 дорослих чоловіків. Запалали хати. Запалала і клуня з живими людьми. Крики... Стогін... 72 чоловіки згоріли живцем. 11 громадян були вбиті з кулеметів при спробі вирватися із вогненного пекла. [Інтернет ресурс http://lib.ukrsd.com.ua/index.php7nam e=Pages&op=page&pid=104].

Червень 1943 року (кінець). Відділ УПА зробив засідку на автошляху поблизу села Мале Дерев'янче Острозького району на автоколону з німцями й поляками, які виїхали з Острога. Зав'язався жорстокий бій, у якому противник поніс великі жертви. Із сторони повстанців було вбито 5 чоловік. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.106].
9.07.43. У селі Тайкури Здолбунівського району німці, поляки й мадяри вбили 30 місцевих жителів. Зокрема, поляками вбито й спалено живцем 18 громадян. [ДАРО: Ф. Р-30. - Оп. 2. - Спр. 65,- Арк. 35].
10.07.43. У селі Гільча Здолбунівського району поляками вбито 11 українців. [ДАРО: Ф. Р-30. - Оп. 2. - Спр. 65. - Арк. 12].
24.07.43. Поляки вбили в селі Мізочику Івана Виноградного (1911 р.н.), Савку Наумнюка та Порфирія Мосійчука (1887 р. н.). [ДАРО: Ф. Р-30. - Оп. 2. - Спр. 63. - Арк. З зв.].
14.08.43. У селі Стара Мощаниця відділ УПА, відбиваючи напад польської банди, вбив 40 і поранив 16 поляків [Літопис УПА. Т. 2. - Торонто, 1977. - С. 169].

Липень 1943 року. Мадяри з поляками, які стояли в селі Оженин Острозького району, виїхали на грабунок і паління ближніх сіл. Вони спалили декілька хат у селі Стадники, вбили у селі Колесники Гощанського району українського патріота-художника - Величка Дмитра Сидоровича. [Денищук О., Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.122].

Липень 1943 року (початок). Мадяри з поляками спалили колонію села Бухарів Острозького району (33 хати) і вбили 33 мирних жителі. У цій кривавій акції злочинну активність проявили місцеві поляки: Францішка Тодор, Францішка Станіслав, Доскоч. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 122].

Про цей випадок початкового етапу україно-польського протистояння автору розповів один із учасників тих подій: «У нас в селі Бухарів (село знаходиться на кордоні Острозького та Гощанського районів) проживали і поляки, і українці. Жили в основному дружно, але коли в 1943 році українська поліція перейшла до лісу, її місце зайняли поліцаї польського походження. Наш відділ УПА складався в основному з вихідців з одного села і, зазвичай, на свята ми приходили до дому на постій. Так сталося і в черговий раз, але коли відділ пішов до лісу, в село навідалися польські поліцаї з Корця в супроводі німців. Родичі поліцаїв вказали на сім'ї тих, хто пішов в УПА і недавно відзначали свято в дома. Поляки за згодою німців одних розстріляли, інших повісили, але знищили всіх, в кого були родичі в українському війську. Дізнавшись про трагедію, що сталася в селі, відділ повернувся назад до дому, де застав тільки трупи своїх рідних. Звичайно, які могли бути почуття в батька, в якого задушили всю сім'ю разом з малолітніми дітьми? Він йшов і вбивав родину свого ворога, сім'я якого проживала по сусідству».

Серпень 1943 р. Відділи УПА «Яреми», «Хмари», «Явора» і чота сотні «Чорноморця» напали на німецький держлісгосп (штаатсгут) у селі Милятин Острозького району. Повстанці оточили німців, мадяр, поляків і таджиків (біля 50 німців, 100 поляків, 200 таджиків), які приїхали змолоти награбоване збіжжя. У результаті бою ворог втратив біля 50 чоловік. Таджики за домовленістю здалися відразу ж в полон. Загинуло два повстанці - вихідці із Східної України. Повстанці розбили держгосп і зерно роздали людям. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. -С.131-132].

Вересень 1943 року. Німці з поляками приїхали у село Білашів і вбили декількох мешканців села. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 288].
3.09.43 р. прибуло в с. Тесів (р-н Остріг) 18 автомашин СС-ів. Вони спалили 14 господарств, школу, кооперативу й церкву. Це мала бути відплата за 3-ох убитих в тому селі німців.

20.09.43. Відділи «Сторчана» і «Довбенка» напали на село Грем'яче Острозького району, де поляки з німцями хотіли змолотити награбоване збіжжя. Зав'язався бій. У результаті бою було знищено біля 50 поляків. Через деякий час німцям надійшла підмога, повстанці відступили. Серед повстанців було вбито 2 човіки. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. -С.138].

Спогади записані по гарячих слідах після бою в жовтні 1943 р. Бій у селі Болотківці: «Був ранок. Веселе і гаряче сонце обдавало своїм гострим промінням широкий шлях, що в'юном повився ген-ген серед розкішних ланів золотистого жита, дозріваючої пшениці і шовкових ячменів.
Я ішов твердим кроком і любувався нивами, багатством рідної землі. Якраз у цей погожий ранок двома автами в село Болотківці прибуло дев'ять німаків і чотири ляхи, які мали заставити селян везти в місто сіно. «Погосподарювавши» в селі, ці панки арештували трьох «підозрілих» осіб. Десь коло полудня «непрохані» гості верталися назад.
На віддалі двох кілометрів від села їх зустріли градом куль наші друзі. Цей несподіваний напад смертельно налякав бандитів, і вони панічно, деякі навіть без зброї, кинулися тікати.
Пройшло трохи часу. Німаки залягли біля шляху у вівсі і відкрили вогонь. У цей момент наші друзі пішли в наступ проти бандитів. Заграли кулемети, заговорили кріси. Боротьба велася недовго. Наші кулі не летіли не дармо. Звільнено арештованих хлопців з того ж села, спалено вантажне авто, одинадцять бандитів убито, а одного живим взято в полон.
У наші руки попало непошкоджене легкове авто, два кулемети, тринадцять крісів, п'ять пістолів і багато амуніції. Ніч пройшла спокійно.
На другий день німаки, зібравши чималу силу, хотіли забрати свої трупи. Але знову сталося так, як і повинно було статись. Ми, як і першого разу, привітали розбійників вогнем. І знову тринадцять бандитів пішло на той світ». А. БУРЕВІЙ. (Журнал «До зброї» - видання Політичного відділу УПА, p. 1, ч. 4, жовтень 1943 р.)

1.10.43 р. в с. Точивики Острізького району був бій відділу української збройної самооборони з загоном німців, що приїхали грабувати у населення, харчові продукти. В бою згинуло 21 німців, 3 було ранених, 5 попало в полон, а решта втекла. [До зброї. Видання Політичного відділу УПА. - P. 1, ч. 4, жовтень 1943 р.].

Жовтень 1943 р. Теренова чота УПА прийняла вогнем німців, що приїхали грабувати село Хорів Острізького р-ну. В бою вбито одного німця. Здобуто 3 рушниці. По українській стороні був один стрілець убитий і 1 ранений. [Літопис Української Повстанської Армії. Том 2. - Торонто, 1990].

12.10.43. Німці з поляками повністю спалили село (біля 90 хат) Грем'яче Острозького району, вбили і спалили біля 100 мирних жителів. В Урочищі «Міжгори» поблизу села було спалено живцем у клуні 60 осіб, серед них діти і старі. Окрім цього бандити зловили для відправлення на підневільні роботи до Німеччини біля 80 чоловік. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 145-147].
12.10.43. Німці з поляками спалили повністю село Грозів (біля 200 хат) вбили і спалили десятки людей. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. -С.147].
12.10.43. Німці з поляками повністю спалили село Михалівка Острозького району загинуло 56 мирних жителів. У цій кривавій акції активну участь брали поляки, мешканці селаГремяче: Красніцький, брати Михалєвчики. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.148-150].
13.10.43. Німці з поляками приїхали з міста Острога до села Точивики. Вбили 4 жителі (сім'ю священника Бобровницького). [Денищук О., Злочини польських шовіністів на Волині. Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 150].
14.10.43. Німці з поляками повністю спалили село Білашів Острозького району і вбили біля 50 мирних жителів. У цій акції брав активну участь поляк Зелінський, мешканець цього ж села, який пізніше був знищений повстанцями. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 289].
Жовтень 1943 р. Німці з польською поліцією приїхали з облавою на село Точивики. Між селами Велике Деревянче і Точивики вони були оточені відділом УПА. Зав'язався бій, у якому багато гітлерівців було знищено. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.160].
Жовтень 1943 року (початок). Німці з поляками приїхали у село Михалівка і забрали збіжжя на полях українців. Тоді велику активність у цій грабіжницькій акції проявили полячки: Красніцька Софія і Красніцька Леоніда. [Денищук О., Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.160].
Жовтень 1943 року. Два повстанці напали на групу німців з поляками в урочищі «Березняки» поблизу села Попівці Острозького району, які приїхали грабити. У результаті бою двох грабіжників було вбито, а решта розбіглося. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.160].
Жовтень 1943 року. Польські поліцаї наскочили на село Вілія Острозь¬кого району, вбили дві людини і поранили і мирного жителя. Бандити пограбували село (забрали 70 корів, більше 100 свиней, 150 овець) і спалили більше 230 хат. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.162].
Жовтень 1943 р. Гітлерівці й поляки, які відзначалися особливою жорстокістю замордували 500 жителів сіл: Білашів, Галівка, Грозів, Грозівський Корчунок, Грем'яче, Грем'яцькі хутори, Завидів, Лючин, Михалівка, Новомалин, Озера, Попівці і Точевики. [ СергійчукВ. Трагедія Волині. - 2003. - С. 119].

«Осінь 1943 р. значилась також новою великою терористичною акцією німецьких окупантів проти УПА. Цим разом її очолював - СС обергрупенфюрер і генерал поліції - Пріцман, але методи залишились старі: примітивна пропаганда, жахливі терористичні акції палення сіл і вбивання людей, масові розстріли українських політичних в'язнів і закладників, бомбардування й обстрілювання сіл з літаків та мілітарні акції проти УПА. Дня 12-15 жовтня відбулась велика терористична акція в Остріжчині, що охопила 16 різних сіл (м. і. Білашів, Грозів, Грем'яче, Точевики, Завидівка, Лучин, Новомалин і інш.), в яких спалено багато хат і вбито сотні людей. Острізький крайсляндвірт виправдував цю акцію підтримкою, яку ці села надавали для УПА. «Села, що дають притулок бандам, не представляють для нас жодної вартости й можуть бути знищені», писав крайсляндвірт у своєму заклику до населення». (Історія Українського Війська. Друге доповнене видання. - К.: - «Панорама», 1991. - С. 45-47).

«Вночі з 29-30 жовтня м. р. до Української Повстанчої Армії перейшов зі Здолбунова відділ азербайджанців у складі 160 чоловік з повним вирядом та узброєнням. Ця подія викликала радісні настрої, як серед українських, так і азербайджанських відділів УПА, які щиро вітали своїх земляків.
Наступного дня уранці в поблизьке село Гочівк(а), Острізького району, приїхала сотня німців, щоб своїм диким звичаєм погуляти. Заки повідомлено наші відділи, німці встигли вже гаразд погуляти, й пограбивши населення, від'їхали. Однак незабаром забаглося їм знов погуляти в тому ж селі. На цей час приїхав сам ляндвірт з сотнею добре одягнених та узброєних молодих летунів. Але тут їм не пощастило. Не вспіли ще як слід «розгосподарюватись» біля селянського добра, як наша чота і дві азербайджанців вдарили на них і змусили їх до втечі.
Хоробрі азербайджанці, бачучи перед собою зненавидженого ворога, з великим завзяттям ішли до бою і своїм геройством додавали охоти деяким нашим молодим бійцям, які вперше були в бою.
Дорого коштувала та прогулянка: 50 лягло трупом, кільканадцять було поранених, а двадцять німецьких «героїв» врятувалось втечею. Попав тут і ляндвірт. Населення радісно витало повстанські відділи, радіючи дружніми відносинами та спільною боротьбою азербайджанських та українських відділів проти німецького загарбника». [До зброї. - Видання Політичного відділу УПА. - P. 1, ч. 4, жовтень 1943 р.]. Ця акція сильно розізлила німців, бо загинуло багато німецьких пілотів які відпочивали в Острозі і вирішили трохи розважитись грабуючи острозькі села.

У листопаді ц. р. відділи УПА зайняли районове місто Мізоч на Остріжчині й тримали його цілу добу. Знищено багато німців. Здобуто 150 крісів, багато амуніції та іншого воєнного матеріалу. У бою за місто геройськи бився по боці українських повстанців - відділ азербайджанців. [Підпільна газета «За самостійну Україну», ч. 9, 10 грудня 1943 р.].

5.11. Німці з поляками спалили село Бушу Мізоцького району, вбили там, 4 підпільників, 4 мирних жителів і 2 азербайджанців. [Літопис УПА. (Нова серія). - Київ-Торонто, 1992. -Т.2.- С. 450].
«6.11.43 року О десятій годині 4 авта та 10 кінотників німців, козаків (російських) та ляхів наїхали на село Бущу район Мізоча і спалили її. Друга група в числі біля 100 кінотників і частина піших пішли в напрямі Суйна де спалили дві хати, награбувавши всякого добра повернулися до Мізоча. З ними співдіяв літак.
8.11.43 р. З Мізоча виїхав відділ німців поляків та поліцаїв східняків понад 200 осіб. їхали фірманками і верхи. Переїхали через село Дермань, декого пограбували вбили 4 особи двох поранили і від'їхали до села Верхів. В Верхові забрали одну свиню і поїхали в напрямку села Хорів. Не доїжджаючи до села Хорів під лісом, кіннота окружила хату лісника в якій відбувалася підрайонові відправа, на якій були присутні 11 осіб, з котрих один вспів втекти, а 10 осіб вбито. Цей відділ заквартирувався в с. Хорові по хатах, а 9.11.43 р. виїжджаючи із села Хорова награбували харчових продуктів та поїхали у напрямку Здолбунова. По дорозі заїхали в с. Вишеньки, спалили господарство станичного цього села, його брата та одного зв'язкового і поїхали на Здолбунів». [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівн, 2003. - С. 299].

7.11.43 р. Німці з поляками пограбували село Карпилівку, спаливши при цьому 3 хати [ЦЦАВОВУ: Ф. 3833. - On. 1. - Спр. 59. - Арк. 125].

8.11.43 р. До с. Більмаж (зараз частина міста Острога) прибули німці з поляками та пограбували хати тих господарів з котрих члени сім'ї пішли до УПА. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С.199].

13.11.43 р. О двадцятій годині через село Озірко їхало понад 5 фір німців та 100 осіб піхоти німців, поляків, та східняків з Мізоча в напрямі Дерманя. На Озірку застрілили трьох повстанців. Приїхавши в Дермань почали палити в центрі села монастирські будинки та спалили біля 100 господарств. Під час акції в Дермані вбито 4 особи. На другий день від'їхали до Мізоча. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне 2003. - С. 299].

13.11.43 р. Німці й поляки напали на село Дермань II Здолбунівського району, де спалили 60 господарств, убили 6 і поранили 3 мирних жителів [Літопис УПА. (Нова серія). - Київ-Торонто, 1999. - Т. 2,- С. 450].

«Німецьке командування пробує прийти німецьким поліційним частинам на допомогу і висилає для ліквідації УПА на Волині й Поліссі дивізію війська, що складалася з полку СС-ів, двох полків мадярів, полку козаків і відділу німецької жандармерії. Та це підприємство скінчилося повною невдачею. Зручно маневруючи повстанчими відділами, командування УПА заставило німців розділити дивізію на менші боєві частини, а тоді в низці боїв нанесла УПА тим частинам нищівні удари. Так, наприклад, в бою під Вербами згинуло 120 німецьких вояків, біля села Шумське - 30, в Острозі - 32, в Мізочі - 11. Мадярські полки розлетілись зовсім, а частина козаків перейшла до УПА». [Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952. - Мюнхен, 1953. -С. 41-42].

2.12. Відділ Цимбала зробив наскок на Нове містечко - Остріг, знищивши 4 польські пункти і забравши багато майна. [Літопис УПА. (Нова серія). - Київ-Торонто, 1999. -Т. 2,- С. 357].

23.12. Під час відбиття бандитського нападу на село Мізочик чота УПА вбила 3 поляків [Літопис УПА. Нова серія. - Київ-Торонто.- Т. 2,- С. 470].

27.12.43 Курінь Ясена знищив польську колонію Вітольдівку (Оженин), де вбито кільканадцять осіб. Втрати українських повстанців - 4 вбитих і 2 поранених. [Літопис УПА. Нова серія. - Київ-Торонто. -Т.2.- С. 357].
18.01.44 р. Німці з поляками розстріляли у селі Оженин Острозького району 6 мирних жителів: Савича Солов'я Петровича (35 років), Савич Устину (60 років), Бернадського Кузьму Матвійовича (21 рік), Алексіюк Марію (65 років), Федорець Галину (13 років), Дмитрука Володимира Оксентовича (10 років). Крім цього бандитами було вбито багато мирних жителів з інших сіл, ще більше було поранено. [Денищук О. Злочини польських шовіністів на Волині. - Книга перша. Рівненська область. - Рівне, 2003. - С. 254].

Житель села Оженин - Василь Семенович Давидов згадує: «В той час (період) мені було 15-16 років. Я був свідком тих подій на території с. Оженин. А мій батько, Давидов Семен Іванович, 1904 року народження, вів щоденник. Ось окремі епізоди з щоденника:
Мовою оригіналу: «... 1943 р. 11 серпня. Спалено хутори с. Оженин і с. Бродів німцями і поляками (шуцманами):
1. Федора Савича спалено хату і клуню;
2. Миколайчука Івана: хата і хлів, замордували його дочку Софію і вкинули в вогонь;
3. Василюка Панаса: спалено хату, клуню і вбили коня. Самого Панаса шуцмани хотіли спалити в огні живцем, але він був настільки міцним, що чотири шуцмани не могли з ним справитись. Тоді поляки його застрелили і тіло вкинули у палаючу хату;
4. Дулевич Ганни згоріла хата;
5. Михалюка Оверка хата і клуня;
6. Фурманець Мелашки спалено хату;
7. Болтович Марію живу вкинули у вогонь.
Був страшний пожар...
18 листопада 1943 року села палили венгри, без німців і поляків. Ніхто не загинув, бо завчасно, заховались по лісах."

В книзі „Трагедія Волині" В. Сергійчука наводяться факти: „27 грудня 1943 року курінь Ясеня знищив польську колонію Вітольдівку, де вбито кільканадцять осіб. Втрати українських повстанців - 4 вбитих і 2 поранених". В організації самооборони хутора Вітольдовка у 1943-1944 роках брав участь ксьондз місцевого костелу Габріель Банась. Він займався організацією доставки фуражу, одягу, продуктів.
Наближався січень 1944 року. Повертався фронт. В щоденнику С. І. Давидова записано: „1944 рік, 18 січня. Німці з венграми відступили в сторону Здолбунова. Люди с. Оженин і навколишніх сіл розпочали забирати додому зерно з німецьких складів. О годині 11 дня із сторони Тайкур-Новосілок приїхали чотири бронемашини і одна грузова машина німців з поляками. Без усякого попередження почали стрілянину по людях. Загинуло шість осіб: 1. Савіч Соловей Петрович; 2. Савіч Устина; 3. Бернацький Кузьма (21 рік); 4. Алексіюк Марія; 5. Федорець Галя (13 років); 6. Дмитрук Володимир (10 років). Багато людей загинуло з інших сіл, ще більше було поранено. Під час стрілянини люди намагалися заховатись. Хто сховався в клуню чи хлів, польсько-німецька банда підпалювала будинки".

Савич Антоніна Степанівна, 1930 року народження, згадує: "18січня 1944 рік. Зранку було тихо. Люди йшли до церкви. А потім десь появились німці і поляки. Стрілянина. Село горить. Люди біжать до лісу. Жінки боялися, що підпалять церкву і пішли, по сусідству, до одного господаря - Бернацького Матвія. Його син Кузьма в цей час спав у хаті. До хати вбіг німець і запитав: "рус партизан". Моя мама, Савич Устина, сказала, що нема нікого. Кузьма вибіг, і хотів втекти через двір сусіда Савича Петра. Але його наздогнала німецька куля. Німець повернувся
у хату і застрелив мою маму. Її на драбині принесли додому. Мене послали в ліс, до дядька Кузьми, щоб зробив домовину. Коли переходила залізницю, почула навколо себе свист, то стріляли з бронепоїзда. Але коли побачили, що дитина, припинили обстріл. Дядько Кузьма не зміг прийти, тому, що німці вбили його тещу. Домовину зробили вдома. Того дня було вбито восьмеро людей.
19 січня. Стрілянина стихла. Вісім домовин, на санчатах, привезли до церкви. Відправи не було. Вбитих неможливо було поховати через обстріли бронепоїзда, що курсував по залізничній колії. Люди тиждень копали могили. До поховання труни стояли у церкві".

За період з початку 1943 по початок 1944 років на території Острозького району поляками разом із німцями було вбито більше 700 чоловік. Тільки з 12 по 15 жовтня 1943 р. на Острожчині було спалено 16 сіл.
Спалили села: Білашів, Грозів, Грем'яче, Точевики, Завидів, Ново- малин, Галівка, Грозівський Корчунок, Гремяцькі хутори, Лючин, Михалівка, Озера, Попівці,Точивики, Вілія, Буща, Тесів, колонію села Бухарів, Дермань із Залужжям.
В свою чергу упівцями було спалено дві польські колонії Вітольдівка (біля Оженина) та Гурби (Здолбунівський район).
Звичайно, помста - це не виправдання. Але треба врахувати, що то була війна і кожен хотів жити. Крім того, Українська Повстанська армія воювала на своїй етнічній території, захищала свою родину, свою землю. Поляки ж за всю історію співіснування українського та польського народів майже завжди виступали як гнобителі українського народу, української церкви та української культури.

Коментарі

БЕНКЕТ У ЛИСЯНЦІ

Смеркало. Із Лисянки
Кругом засвітило:
Ото Гонта з Залізняком
Люльки закурили.
Страшно, страшно закурили!
І в пеклі не вміють
Отак курить. Гнилий Тікич
Кров’ю червоніє
Шляхетською, жидівською;
А над ним палають /169/
І хатина, і будинок;
Мов доля карає
Вельможного й неможного.
А серед базару
Стоїть Гонта з Залізняком,
Кричать: «Ляхам кари!
Кари ляхам, щоб каялись!»
І діти карають.
Стогнуть, плачуть; один просить,
Другий проклинає;
Той молиться, сповідає
Гріхи перед братом,
Уже вбитим. Не милують,
Карають, завзяті.
Як смерть люта, не вважають
На літа, на вроду
Шляхтяночки й жидівочки.
тече кров у воду.
Ні каліка, ані старий,
Ні мала дитина
Не остались — не вблагали
Лихої години.
Всі полягли, всі покотом;
Ні душі живої
Шляхетської й жидівської.
А пожар удвоє
Розгорівся, розпалався
До самої хмари.
А Галайда, знай, гукає:
«Кари ляхам, кари!»
Мов скажений, мертвих ріже,
Мертвих віша, палить.
«Дайте ляха, дайте жида!
Мало мені, мало!
Дайте ляха, дайте крові
Наточить з поганих!...

ваш Шевченко був московським прихвостнем, москалі його викупили, давали йому гроші, він любив пітерські тусовки, і за його особистими зізнаннями думав також російською мовою (почитайте його щоденники), тому і не дивно зо писав царську заказуху проти поляків. Що ж ви такі нащадки непутьові великого кобзаря та Росію не любите ?? га ?! Тому і раднска влада його так любила, видавала кобзар великим тиражем. Не дивно що комуняки були такими фанатами Кобзаря ? Ну звичайно, він же за Росію! От і з Росією вам місце з вашими козлобородими братами! В ЄС таким дикунам нічого робити.

"Докотилась Україна до самого краю..."

Тобі, ляше, слово Тараса Григоровича не до вподоби? Правда очі ріже? Та ще й так, щоб обзивати Кобзаря "гітлером"? То це така твоя ідеологія: називати всіх, хто любить рідну Україну, фашистами? Маєш себе за вищу расу? То хто тоді із нас нацист? Та в твоїх жилах тече не błękitna, а psyacha krew.

ну от, наша пісня гарна нова, починаєм знову - москалі, жиди, ляхи .. не вистачає ще тільки гукнути хай гітлер! а потім кажуть що українські націоналісти то не фашисти. і куди ви панове з такою іделогією докотитеся ? дивуєтеся що вам америка не дала протитанкових ракет Джавелін, а хто ж вам дасть коли там у курівництві держави ті кого ви називаєте жидами. Дивуєтесь що Польща від вас відвернулася а з нею і весь ЄС - так ви ж їх різалиі не жалкуєте зовсім про це. Ну з москалями теж все зрозуміло. Ваша націоналістична ідеологія утопічна, вона штовхає і так зубожілу країну у прірву ізоляції. От уявіть якщо Поляки ще закриють кордон, чи Америка введе санкції за ваш антисемітизм, но у вас же буе новий голодомор, і знову буде хтось винуватий. А скыльки ще Майданів попереду. Україна це суцільний Майдан, після кожного з них все гірше і гірше.

То це ви, сучі виблядки, поналазили до мене в домівку, наплодили кучу земляцтв, а зараз, скориставшись моментом, голову підняли і права качаєте? Błękitna krew заграла? Історія нічому не вчить? Нагадати?

"Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрелися та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.
....
Задзвонили в усі дзвони
По всій Україні;
Закричали гайдамаки:
"Гине шляхта, гине!
Гине шляхта! погуляєм
Та хмару нагрієм!"
Зайнялася Смілянщина,
Хмара червоніє.
А найперша Медведівка
Небо нагріває.
Горить Сміла, Смілянщина
Кров'ю підпливає.
Горить Корсунь, горить Канів,
Чигирин, Черкаси;
Чорним шляхом запалало,
І кров полилася
Аж у Волинь. ..."

якими треба бути дебілами щоб не зрозуміти що для України, "колонізатори" зробили набагато більше ніж зараз за Незалежної Українии. Бандерівці казали - Будемо різати поляків, щоб не було тут Польщі, на Пана робити не будемо. Що маємо? Черги підпольскими посольствами, українці просто мріють щоб попасти на роботу до Пана. Приїзджають у Польщу і просто мріють щоб там залишитися жити. Батьки мріють щоб відправити свох дітей на на навчання у Польщу. Що це ? суцільна зрада ?? А як же патріотизм, і бандерівськ - "Нумо різати поляків. На пана робити не будемо". Східні українці взагалі від такого нестерпного життя забажали повернутися у лоно "колонізаторів" - Россії. Дохазяйнувался ? Далі буде - зі свохми Бандерами і Шухевичами дограєтеся до того що Польща взагалі закриє кордон. Москалі введуть візи. ото вже НЕЗАЛЕЖНО заживете. Ідилія. Українська мрія.

Коли заходить мова про незалежність України поляки і росіяни впадають в тваринну істерику. Полонізація, русифікація це тягнеться 1000 років це ж якими треба бути тупими дебілами і не розуміти що нічого з цього не виходить. Окупанти і колонізатори що ви робите і шукаєте на українських землях чому ви сюди дебіли лізете.

Коли заходить мова про незалежність України поляки і росіяни впадають в тваринну істерику. Полонізація, русифікація це тягнеться 1000 років це ж якими треба бути тупими дебілами і не розуміти що нічого з цього не виходить. Окупанти і колонізатори що ви робите і шукаєте на українських землях чому ви сюди дебіли лізете.

Дивна справа. Якщо ти вважаєш - що УПА герої, то ти правий. А якщо хтось з Донбасу вважає що Червоні партизани герої - то вони неправі. Армія Крайова - герої, це весь світ визнав. Ну там комуністи не визнавали їх героями, у цьому ти з комуняками звичайно солідарний. На рахунок Еріха Коха, про те що бандерівці були прислугою німців свідчив ще й радянський розвідник Микола Кузнєцов. Який щодня ризикуючи єиттям проводив в тилу у німців ліквідацію генералів та збір розвідданих. Доречі бандерівці його і вбили. А ви ще кажете що бандерівці німцям не прислужували. Вбили радянського розвідника який діяв проти німців. Ваші бандерівці суцільне лайно та сучі сини. Їх ненавидять усі - поляки, росіяни і навіть білоруси з югослвами де вони проводили каральні акції проти партизан і палили села з німцями. Ви хоч розумієте що ви своєю "історичною правдою" штовхаєте Україну в міжнародну ізоляцію. Вся ця історія з От Вінта це тільки перші ластівки, далі буде гірше. Будуть суцільні заборони на вїзд всім хто якось підтримує націоналістичну ідеологію. Чи ви готові до цього? А якщо поляки закриють малий прикордонний рух до тих пір поки не буде знесено памятник бандері, то самі ж мешканці прикордоння на другий же день повалять бандер з шухевичами як ви ленінів. ото буде шоу

Сторінки

Додати новий коментар

Правила коментування сайту
CAPTCHA
Захист від спаму
Фото Капча
Введіть символи з картинки.