Як безкоштовно "захопити" земельку в Рівному. ІНСТРУКЦІЯ

Напевне, нас "клястимуть" деякі депутати та псевдо бізнесмени.  На свій страх і ризик відкриваємо для вас абслютно законний спосіб отримати у Рівному міську землю.  Для цього потрібно тільки пройти 11 кроків на шляху до оформлення своєї земля. А ще запастись терпінням та грошима.

 

Журналісти сайту "ВСЕ" поцікавились у спеціалістів із земельних питань, як одержати безоплатно у власність земельну ділянку для різних потреб. У відповідь отримали досить чіткий перелік документів та настанов, які необхідно знати кожному, хто вирішив скористатись своїм законним право на отримання землю. Нижче наводимо повну відповідь Головного управління Держземагентства у Рівненській області

Громадяни, які зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельну ділянку із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації,мають: 

КРОК 1
Звернутись до органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельними ділянками державної або комунальної власності, із заявою про безоплатне надання земельної ділянки у власність.
Таким органом щодо земель комунальної власності, які переважно розташовані в межах населених пунктів, є відповідна сільська, селищна, міська рада, а щодо земель державної власності, які, як правило, розташовані за межами населених пунктів, є:
- при наданні земельних ділянок для ведення садівництва або особистого селянського господарства – Головне управління Державного агентства земельних ресурсів в області,
- при наданні земельних ділянок у інших випадках – районна державна адміністрація.

До клопотання Ви маєте додати:
-викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у районному (міському) управлінні земельних ресурсів) або інші графічні матеріали, на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної ділянки;
-погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства);
-копію документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорту громадянина України).

За наслідками розгляду Вашого звернення, уповноважений орган має прийняти рішення про надання Вам дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надати відмову у його наданні.
Важливо! Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідним органом влади має бути прийняте у місячний строк!
Увага! Рішення про відмову у наданні Вам дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки має бути мотивоване. Підставами відмови згідно статті 118 Земельного кодексу України можуть бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів.

КРОК 2
Замовити у землевпорядній організації виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
Щоб знайти таку організацію можна:
-звернутися до сусідів чи знайомих, які вже оформили документи на землю, та запитати їх, яка організація це робила;
-звернутися до місцевої ради – як правило, на території сільської чи міської ради працюють декілька землевпорядних організацій;
-звернутися до районного (міського) відділу (управління) Держземагентства України та дізнатися, які організації працюють на території Вашого району або населеного пункту;
-здійснити пошук в мережі Інтернет.
Увага!
Виконавцем робіт у обраній Вами землевпорядній організації може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагентства за адресою: http://www.dazru.gov.ua (підрозділ «Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт проект землеустрою буде вважатись недійсним і державну реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде.
Важливо знати!
Складання документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник має визначити точні межі земельної ділянки, їх геодезичні координати та скласти кадастровий план земельної ділянки. При потребі, землевпорядник встановить межові знаки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про Вашу земельну ділянку до Державного земельного кадастру. У подальшому це дозволить, при потребі, відновлювати межі Вашої ділянки і краще захистити Ваше право на землю.

КРОК 3
Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по допомогу до юристів (або родичів, сусідів, знайомих). Типовий договір, форма якого затверджена Кабінетом Міністрів України, Ви зможете знайти на Земельному порталі України ZEM.ua
Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців.

КРОК 4
Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Проект землеустрою має бути складений у паперовій формі та у формі електронного документу.
Увага!
Вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом.
Важливо знати!
Земельний кодекс України встановлює обов’язковість погодження меж земельної ділянки із власниками та користувачами суміжних ділянок при проведенні кадастрових зйомок. Проте це не означає, що сусід може безпідставно відмовити у такому погодженні, вимагаючи перенесення межі на свою користь. Всі свої вимоги він має аргументувати і підтвердити документально.
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки підлягає погодженню уповноваженими органами влади відповідно до статті 186-1 Земельного кодексу України.
У разі, якщо надання земельної ділянки планується здійснити за рахунок особливо цінних земель, земель лісогосподарського призначення, а також земель водного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає обов’язковій експертизі, яка проводиться Держземагентством України.

КРОК 5
Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявою про державну реєстрацію земельної ділянки. Якщо інше не передбачено договором про розроблення проекту, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.
До заяви додається:
-копія документа, що посвідчує особу;
-копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);
-копія документа про присвоєння податкового номера;
-розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи;
-документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки та внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
Увага! Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835, плата за послуги з державної реєстрації земельної ділянки складає 65 грн.

КРОК 6
Подана Вами заява на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держземагентства у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а межі ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє Вашу земельну ділянку у Державному земельному кадастрі і видає Вам Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку із зазначенням у ньому кадастрового номеру.

КРОК 7
Ви маєте подати до органу, уповноваженого розпоряджатись земельною ділянкою, клопотання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. До клопотання Ви маєте додати:
-примірник погодженого проекту,
-Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 8
Орган, уповноважений розпоряджатись земельною ділянкою, має прийняти рішення про затвердження проекту та звернутись до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про державну реєстрацію права власності держави або територіальної громади на земельну ділянку.

КРОК 9
Після здійснення державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на земельну ділянку, вказаний орган має прийняти рішення про безоплатну передачу земельної ділянки Вам у власність.
Увага! У рішенні обов’язково має бути зазначена площа, місце розташування та кадастровий номер земельної ділянки, який зазначений у Витязі із Державного земельного кадастру.

КРОК 10
Після одержання рішення про безоплатну передачу Вам у власність земельної ділянки, Ви можете за своїм вибором:
- подати до Реєстраційної служби заяву про державну реєстрацію Вашого права власності на земельну ділянку,
- подати вказану заяву через державного кадастрового реєстратора управління земельних ресурсів, у якому Ви отримували Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
До заяви додаються:
-заява про державну реєстрацію (бланк заяви можна завантажити з офіційного сайту Державної реєстраційної служби за адресою: http://www.drsu.gov.ua/show/10163 );
-копія документу, що посвідчує особу заявника;
-копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України);
-документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав;
-документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита);
-засвідчена копія рішення про безоплатну передачу земельної ділянки,
-витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

КРОК 11
Подана заява на протязі 14 днів розглядається Державним реєстратором, за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, Вам видається Свідоцтво про право власності на земельну ділянку та Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у випадку, коли заява подана за Вашим бажанням державним кадастровим реєстратором, вказані документи Ви отримуєте у нього). З цього часу Ваше право власності на земельну ділянку зареєстровано державою.

Усе чітко і зрозуміло. А головне складається враження, що отримати земельну ділянку (а це гарантовано громадянам України Законом), так просто, що після прочитання даного матеріалу у багатьох виникне бажання пройти зазначені кроки. Однак чомусь для багатьох людей ці 11 кроків перетворюються на 9 кіл пекла. У них вимагають неіснуючі довідки, "винагороду" за послуги, тримають у довжелезних чергах, відмовляють з невідомих причин...

Є і щасливці, які мають захисників у вигляді чиновників, бізнесменів та депутатів. До прикладу, у Рівному постійно виникають суперечки під час сесій міської ради щодо виділення тієї чи іншої земельної ділянки. Останнього разу конфлікт виник через заплановане виділення 73 ділянок. Поінформовані рівняни кажуть, що фактично за кожним прізвищем, яке зазначено у відповідному земельному проекті рішення стоїть впливовий чиновник чи депутат. Розгляд зазначених питань переносили вже двічі. Наступного разу спроба "прозоро" розподілити рівненську землю відбудеться під час чергового засідання Рівнеради вже у вересні.

Коментарі

Тамара надай адрес 1 комента.Хочу узнать как познакомиться с запорожцем он же знает и носил конвертик.Я думаю, что он с ВО Сволота может договорится и передаст как обычно делает.Прошу не стирать комент как ВЫ обычно делаете

О, круто, а напиши звідки я пишу, просто цікаво,що напише. Дякую

АААА ніііі ти в ж Амстердамі тіпа, дааа ! Це такі коментатори-трендуни. Ховається за шифрованим тунелем в амстердам і видає з себе знаючого чоловіка. Тобі просто платять грошики за те щоб багнюку місити. Міси активніше , не Зачтуть.

Всім хто хоче перевірити IP адресу є наприклад такий сайт - він і покаже звідкіля це Чудо-Йудо Троль.

От його результати :
193.202.110.185
IP country code:
NL
IP address country:
ip address flag Netherlands
IP address state:
Noord-Holland
IP address city:
Amsterdam
IP address latitude:
52.3500
IP address longitude:
4.9167
ISP of this IP [?]:
One.com A/S
Organization:
One.com A/S
Host of this IP: [?]:
Local time in Netherlands:
2013-08-08 17:12

А ти заносив ? Давай я тобі дам і ти за мене все рішиш.

Стаття неповна. Немає дванадцятого кроку. Якщо земельку хочемо в Рівному, то треба занести Запорожцю конвертик з винагородою, бо рішення на сесії точно не пройде.

Додати новий коментар

Правила коментування сайту
CAPTCHA
Захист від спаму
Фото Капча
Введіть символи з картинки.