Депутат Рівнеради: «Подвійні стандарти» при передачі земельних ділянок

До 1 липня 2015 року мешканці багатоквартирних будинків могли офіційно закріпити за собою прибудинкову територію тільки за умови створення юридичної особи - ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку).

За попередньою редакцією статті 42 Земельного кодексу України ділянка для багатоквартирного будинку передавалась у власність або у користування виключно ОСББ. А якщо врахувати факт, що ОСББ було створено лише у 20% від загальної кількості багатоквартирних будинків, то права власності на прибудинкові території отримувала лише незначна частина співвласників. Це ні що інше, як дискримінація.

Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» були внесені зміни у Земельний кодекс, за якими права на земельну ділянку повинні передаватись не юридичній особі (ОСББ), а безпосередньо співвласникам спільного майна багатоквартирного будинку.

У зв’язку з тим, що земельні ділянки досить довгий час не були офіційно у встановленому порядку закріплені за багатоквартирними будинками, відбувалося реальне ущільнення дворових територій. Це діялося за рахунок будівництва різних приватних будівель і споруд (кіосків, ларьків, палаток, лотків, приватних парковок, гаражів тощо). Забудовувалися або надавалися в оренду не тільки частини прибудинкових територій, але пішохідні бульвари, квітники, спортивні і дитячі майданчики.

Однак тепер у кожному багатоквартирному будинку, навіть якщо в ньому не створено ОСББ, співвласники матимуть реальний юридичний механізм прийняття рішення про офіційне закріплення за житловим будинком прибудинкової території. Власники квартир і приміщень  зможуть самостійно розпоряджатися своїми територіями. І не хвилюватися, що хтось завтра відбере в них дитячий чи спортивний майданчик.

За Законом, земельні ділянки повинні передаватися власникам приміщень багатоквартирних будинків, а не ОСББ. А чи так насправді? Як не дивно, ні! То у чому ж справа?

Верховна Рада приймаючи закон, зобов’язала Кабінет Міністрів України встановити порядок передачі земельних ділянок співвласникам багатоквартирних будинків.

Земельний кодекс України 

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків

2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

А вийшло так, як у відомій приказці: «Вміла хазяйка готувати, але не вміла подавати!»

Пройшов рік, а Кабмін так і не спромігся надати на розгляд громадськості проект обіцяного Порядку передачі земельних ділянок співвласникам спільного майна багатоквартирних будинків. До речі, Кабмін не затвердив і умови типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. І це при тому, що протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» Уряд мав би привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. Та забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Що ж ми бачимо сьогодні? Місцеві ради приймають рішення про надання земельних ділянок  не безпосередньо співвласникам спільного майна, а ОСББ. Так як було передбачено попередньою редакцією Земельного кодексу. Реєстратори відповідно реєструють права на земельні ділянки в Державному земельному кадастрі і Державному реєстрі теж за ОСББ. І всі користуються єдиним аргументом: Кабмін не встановив Порядку передачі землі безпосередньо співвласникам, тому місцеві ради працюють за старою накатаною схемою за не чинними нормами закону.

Виходить, що право на земельну ділянку надається юридичній особі (ОСББ), яка створена власниками квартир і нежитлових приміщень будинку зовсім для іншого: для сприяння використанню їхнього власного майна та управління. ОСББ не є і не може бути власником спільного майна будинку. Фактичні власники будинку наділили ОСББ тільки функціями щодо утримання та управління будинком.

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

Стаття 1. Визначення термінів

6) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані а) багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і б) його прибудинкова територія

За Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (ст.4) тільки власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Співвласники не передають ОСББ свої права на спільне майно, а тільки функції з утримання будинку.

Тому і права на земельну ділянку, як одну із складових спільного майна багатоквартирного будинку, можуть передаватися лише власникам квартир та нежитлових приміщень. А не ОСББ, створеному для виконання управляючих функцій.

За Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (ст. 5) спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників. Якщо права на земельну ділянку є спільним майном, то відповідно ці права є спільною сумісною власністю співвласників. Тобто до спільного майна співвласників в залежності від рішення місцевої ради можуть бути віднесені або право власності на земельну ділянку або право постійного користування.

Цивільний кодекс України

Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності

2. Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

Земельний кодекс України

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку

2. У спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:

г) співвласників багатоквартирного будинку.

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою

2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають:

д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Уявіть яким буде, за довжиною, витяг з реєстру про право власності на земельну ділянку для стоквартирного будинку. Ми розуміємо, що власників приміщень в ньому буде набагато більше ніж 100, бо при приватизації більшість квартир надавалися у спільну часткову власність усім, хто в них прописаний. Відповідно, багато квартир мають декілька власників (з різними частками: 1/2, 1/3, 1/6 тощо). За рік в такому будинку проходить декілька трансакцій (купівля-продаж квартир або нежитлових приміщень, дарування, передача у спадок тощо). За Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (ст.5) спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник автоматично набуває усіх прав попереднього власника як співвласника (ст.6).

А це означає, що кожен раз при зміні власника квартири чи нежитлового приміщення хтось повинен ініціювати внесення змін до Державного реєстру в частині прав нового співвласника на земельну ділянку.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Стаття 13. п.4. Порядок ведення Державного реєстру прав визначає Кабінет Міністрів України.

 Але хто ж вноситиме зміни? Як виявилось Кабінет Міністрів досі не визначив заявника, ініціатора внесення змін в Державний реєстр (чи це буде новий співвласник спільного майна багатоквартирного будинку,  чи нотаріус, який провів реєстрацію права власності на квартиру, чи інша юридична або фізична особа). Треба розуміти, що при проведенні державної реєстрації квартири її власник навіть не здогадується про те, що він одночасно з правом власності на квартиру набуває право власності на спільне майно та земельну ділянку.

Цікава річ. Якщо ми говоримо про спільне майно багатоквартирного будинку відмінне від земельної ділянки (колясочні, комори, сміттєкамери, горища, підвали, конструкції будинку, обладнання тощо), то  права на нього ніде окремо, в жодному реєстрі не реєструються. Але якщо це стосується прав на землю, які є в складі спільного майна, то картина різко змінюється.

Як об’єкт цивільних прав земельна ділянка повинна бути сформована. Тобто має бути визначена її площа, межа, присвоєний кадастровий номер, внесена інформація до Державного земельного кадастру.

Земельний кодекс України

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

4) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків

 

4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні  будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації.

Закон  вимагає визначати територію навколо багатоквартирного будинку на підставі містобудівної та землевпорядної документації. Але на її виготовлення ще треба отримати дозвіл від органів місцевого самоврядування, а потім затвердити проект землеустрою. З іншого боку, той самий Закон наділяє мешканців багатоквартирних будинків правами на віртуальні ділянки, які реально ще не сформовані.

Цивільний кодекс України

Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності

2. … Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Треба зазначити, що не тільки Кабмін створив незручності власникам квартир і приміщень багатоквартирних будинків, але й Верховна Рада. Яка заклала кілька неоднозначних норм і неконкретних визначень у Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Зокрема чітко не визначено:

земельна ділянка надається співвласникам багатоквартирного будинку тільки у власність чи може надаватись і в постійне користування;

що є спільним майном: сама земельна ділянка чи права на земельну ділянку;

прибудинкова територія складає усю земельну ділянку, яка надається у спільну сумісну власність співвласникам будинку, чи  тільки частину земельної ділянки.

Щодо першого питання, так в статті 355 Цивільного кодексу України передбачено, що спільне майно – це майно, яке знаходиться у власності двох або більше осіб (співвласників).  Законом же «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» внесено зміни до статті 42 Земельного кодексу, у якій одна норма суперечить іншій. З одного боку, прибудинкова територія перебуває у спільній сумісній власності, а з іншого – прибудинкова територія у складі земельної ділянки може передаватися у постійне користування. Враховуючи ст.355 Цивільного кодексу і неоднозначність трактування норми в Земельному кодексі більшість міських рад надають земельні ділянки для багатоквартирних будинків тільки у власність, а не у постійне користування.

Цивільний кодекс України

Стаття 355. Поняття і види права спільної власності

Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

Стаття 368. Право спільної сумісної власності

1. Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю.

Земельний кодекс України 

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків

2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Щодо другого питання, що є спільним майном: сама земельна ділянка чи права на земельну ділянку. То у статті 42 Земельного кодексу до складу спільного майна віднесено саму прибудинкову територію. А у Цивільному кодексі (ст. 382) і Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (п.1.6)  до спільного майна відносяться права на земельну ділянку.

Земельний кодекс України 

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків

2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Цивільний кодекс України

Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності

2. … Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

6) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і  його прибудинкова територія;

Щодо третього питання, то відповідно до Земельного кодексу (ст.1) прибудинкова територія - це вся ділянка, яка надається в спільну власність. А в Земельному кодексі (ст.42) і Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (1.6) прибудинкова територія є частиною земельної ділянки, яка передається співвласникам багатоквартирного будинку.

Земельний кодекс України 

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

4) прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена на підставі відповідної містобудівної та землевпорядної документації, у межах земельної ділянки, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди, що необхідна для обслуговування багатоквартирного будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб власників (співвласників та наймачів (орендарів) квартир, а також нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку;

Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»

6) спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і  його прибудинкова територія;

Земельний кодекс України 

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних будинків

2. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир та нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

На підставі усього вищесказаного Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування запропонувала депутатам Рівненської міської ради надіслати до Кабінету Міністрів України звернення щодо прискорення розроблення і затвердження запланованих Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» нормативно-правових актів:

порядку передачі земельних ділянок співвласникам спільного майна багатоквартирних будинків;

типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком;

порядку державної реєстрації за співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку прав на земельні ділянки і перереєстрації земельних ділянок від ОСББ на співвласників;

порядку визначення меж прибудинкової території багатоквартирного будинку;

порядку встановлення обмежень (обтяжень) щодо земельної ділянки, виділеної під багатоквартирний будинок;

Варто також звернути увагу Уряду на необхідність усунення невідповідностей та скасування положень, які суперечать законодавству, зокрема:

чітко визначити, про які права на земельну ділянку йдеться у складі спільного майна багатоквартирного будинку;

конкретно надати однозначне визначення прибудинкової території багатоквартирного будинку;

визначити що входить до складу спільного майна багатоквартирного будинку (сама земельна ділянка чи права на земельну ділянку).

Звернення до Кабінету  Міністрів України надіслано. Чекаємо відповіді.

Людмила Туровська, депутат Рівненської міської ради

Коментарі

Додати новий коментар

Правила коментування сайту
CAPTCHA
Захист від спаму
Фото Капча
Введіть символи з картинки.