Основи судової експертизи продовольчих товарів

Судова експертиза

В даний час у Переліку видів судових експертиз, за якими надається право проведення судових експертиз в судово-експертних установах, судова експертиза розділена на такі види:

- дослідження промислових (непродовольчих) товарів, у тому числі з метою проведення їх оцінки;

- судова експертиза продовольчих товарів;

- дослідження транспортних засобів, у тому числі з метою проведення їх оцінки.

У вищевказаному Переліку видів експертиз є примітка: «Для виробництва судових експертиз продовольчих товарів державні судово-експертні установи повинні пройти акредитацію з метою підтвердження компетенції на проведення випробувань харчових продуктів і продовольчої сировини в "Системі сертифікації ГОСТ", яка (на підставі наявного досвіду минулих років) фактично виключила можливість проведення судових експертиз.

Наочним підтвердженням вищевикладеного може слугувати практичний досвід Північно-Західного РЦСЕ в даному напрямку, доповідь про який був зроблений завідуючої відділом судової експертизи на науково-практичному семінарі «Вирішення питань, пов'язаних з визначенням вартості товарів, що відносяться до різних товарних групах, при проведенні судової експертизи», проведеному на базі центру судової експертизи при Міністерстві юстиції в період з 06 вересня по 10 вересня 2014 р.

Так, було зазначено, що в останні роки потреба правоохоронних органів у проведенні якісних судових експертиз, особливо з метою їх оцінки, постійно зростає. Зважаючи на неможливість проведення даних експертиз в Судово-експертній установі, вони призначаються судово-слідчими органами:

- випробувальним лабораторіям, підконтрольним Держветнагляду, вирішальним завдання визначення відповідності вимогам нормативної документації та визначення галузі реалізації продовольчої сировини та готової продукції;

- Центрам сертифікації, що здійснюють державний контроль (нагляд) за дотриманням обов'язкових вимог ГОСТ до сертифікації продукції, робіт і послуг;

- комерційним оцінювальним організаціям, визначальним ринкову та іншу вартість продовольчої сировини і готової продукції.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції, для проведення судових експертиз судово-експертні організації повинні пройти акредитацію з метою підтвердження компетенції на проведення випробувань харчових продуктів і продовольчої сировини.